ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορά το ένα τεμάχιο Dr. Slim από 50 ευρώ μόνο 35 και τα δυο που είναι κατάλληλα για αγωγή διάρκειας ενός μηνός από 100 ευρώ μόνο 60 ενώ η μεγάλη μας προσφορά είναι στα 4 τεμάχια από 200 μόνο 100 ευρώ !